Accueil – Welkom

Onthulling van het kerkraam door burgemeester Ahmed Marcouch. Het raam is een ontwerp van de glaskunstenares Hermine van der Does (foto: Ivonne Zijp)

Ondanks de beperkingen die de Coronaregelgeving met zich meebrengt, is op 6 september 2020 het nieuwe venster door burgemeester Ahmed Marcouch onthuld, dat door twee gemeenteleden aan de kerkelijke gemeente is geschonken.

De drie kleuren van het raam verwijzen naar drie fases van de reis van een pelgrim: het begin van de reis (het woord pelgrimeren komt uit het Latijn en betekent “door akkers” gaan); dit is het linker paneel dat geel is, de kleur van de zon. Het middelste, groene paneel, symboliseert de ontmoetingen die de pelgrim onderweg meemaakt. En het derde (blauwe) paneel tenslotte staat voor het naderen van de bestemming. De gebogen witte lijn die alle panelen verbindt, geeft de pelgrimsweg zelf weer (met dank aan de kunstenares Hermine van der Does voor deze toelichtende informatie).