Van de predikant

Quarantaine in de veertigdagentijd 

Geplaatst op 15 maart 2020

Het coronavirus heeft heel onze samenleving in de greep. Ook de Waalse Kerk in Arnhem blijft op last van de overheidsmaatregel komende zondagen gesloten. Iets dat in onze geschiedenis zeer zeldzaam is. En zoals altijd worden ook nu juist kwetsbare mensen, die zich al vaak in een sociaal isolement bevinden, getroffen. Komende tijd wordt een oefening in goed en solidair samenleven. 

Dat deze maatregelen genomen worden in wat de kerk de ‘veertigdagentijd’ noemt, spreekt wel tot de verbeelding. Het zijn de veertig dagen voor Pasen. Een verwijzing naar het oerverhaal uit de Bijbel waarin de in Egypte tot slaven gemaakte Hebreeërs veertig jaren door de woestijn moeten trekken om in het beloofde land te komen. Veertig jaar om het slavenbestaan af te leggen en te leren wat het is om als bevrijde mensen te leven. Een weg door het leven die ook centraal staat in het raam in onze kerk dat zondag onthuld had moeten worden.  Ons woord ‘quarantaine’ vindt zijn oorsprong in de veertiende eeuw toen tijdens de pestepidemie de schepen veertig dagen (quaranta giorni, quarante jours) voor de haven van Venetië moesten wachten. Hoe pijnlijk en kwetsbaar deze tijd voor velen ook is: we zouden juist nu ook eens de kans te baat kunnen nemen om stil te staan bij het leven dat we zo gewoon zijn gaan vinden. 

Vanuit de Waalse Kerk laten wij u niet in de steek! De komende weken leg ik geen bezoeken af, maar ik ben zeer bereid om met u te mailen, appen of bellen. Aarzel vooral niet om contact met mij op te nemen om gedachten, vragen of zorgen te delen. En laat het ook vooral weten als u praktische hulp nodig hebt de komende tijd. Wij zijn er voor u en elkaar. 

Op de site van de Eglise Protestante Unie vond ik een mooi en passend gebed, dat ik u graag mee wil geven. 

Frères et sœurs, dans cette crise – mondiale – que notre prière porte les personnes malades et leurs familles, les endeuillés, les soignants qui se donnent sans compter. Que notre prière porte aussi tous ceux qui ont peur de la maladie, de la mort, tous ceux qui sont dans l’angoisse de perdre leur travail. Que cette épreuve révèle des trésors de solidarité et d’entraide.

Enfin, en ce temps de Carême, c’est aussi l’occasion de revenir à l’essentiel et de s’interroger sur la fragilité de notre société, révélée par cette pandémie. Que le Seigneur accompagne chacune et chacun. Que ce temps d’épreuve nous conduise à nous en remettre à lui car « rien ne peut nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » En Lui est notre confiance. 

Ik wens u van harte kracht en wijsheid toe in deze dagen van ontwrichting.

Met hartelijke groeten,

Joost Röselaers